Universiteti Eqrem Çabej

Universiteti ''Eqrem Çabej'' i Gjirokastres u krijua ne 12 nentor te vitit 1991 mbi bazen e Institutit te larte Pedagogjik qe ishte krijuar ne vitin 1971.

Ai është institucioni më i rëndësishëm arsimor, shkencor e kulturor i rajonit jugor të Shqipërisë.Ky universitet ka nje tradite te konsiderueshme dhe te kompletuar ne kuadrin Pedagogjik. Ne fillim, kety jane hapur vetem filiale te ndryshme te varuara nga Universiteti i Tiranes, si: ekonomik, bujqesor, me pas hapen specialitete si gjuhe-letersi,histori-gjeografi, biologji-kimi, matematike-fizike, si dhe ne vitin 1981 dhe dega per formimin e mesuesve per ciklin fillor.

Te gjitha keto filiale apo specialitete kane erdhur duke u kompletuar dhe u ritur ne nivel bashkekohor si nga baza materiale dhe nga niveli mesimdhenes i petagogeve, deri sa kane fituar te drejten e funksionimit si dege me vete.

Sot ky Universitet ka nje nivel te larte pedagogjik ne kuadrin e formimit profesional, i cili çdo dite rrit et dhe permiresohe duke bashkepunuar ne nivele nderkombetare me Universitete prestigjoze te shteteve te ndryshme.

Gjithashtu Universiteti ka hapur dhe deget e reja vitet e fundit per ti erdhur sa me afer studenteve qe duan te studiojne ne keto dege.

Ato jane si:

  • Dega për përgatitjen e restauratorëve dhe menaxherëve të trashëgimisë kulturore.
  • Dega e Gjuhës Frenge, për të cilën Gjirokastra ka një traditë, mbasi qysh në vitin 1923 në këtë qytet u hap dhe pati ecuri të suksesshme Liceu Shqiptaro-Francez dhe sot funksionon shkolla e mesme e gjuhës frenge.
  • Dega për Inspektor mjedisi.
  • Dega Infermieri-mami

Çdo fakultet i ketij Universiteti eshte ndertuar mbi Organogramen e vet qe mundeson ecurine e sukseshme te Universitetit.